VÒNG QUAY HEADSHOT

Play Center Play

Bạn còn 0 lượt quay.

Lượt Quay Gần Đây

Tên Phần thưởng Thời Gian
Nghiệp 5000 Kim Cương 54 giây trước
Thế Đan Thêm Lượt 3 phút trước
Thế Đan Suýt Trúng Headshot Nhận Kim Cương Ngẫu Nhiên 2 phút trước
Thế Đan 5000 Kim Cương 2 phút trước
Hương Võ 5000 Kim Cương 3 phút trước
Hương Võ 500 Kim Cương 3 phút trước
Hoàng đệp trai 5000 Kim Cương 5 phút trước
Hoàng đệp trai 1000 Kim Cương 5 phút trước
Hoàng đệp trai 5000 Kim Cương 5 phút trước
Huỳnh Ân 1000 Kim Cương 7 phút trước
Huỳnh Ân 5000 Kim Cương 6 phút trước
Ngọc Tú 1000 Kim Cương 7 phút trước
Ngọc Tú 500 Kim Cương 7 phút trước
Gia Linh 5000 Kim Cương 10 phút trước
truongqs Suýt Trúng Headshot Nhận Kim Cương Ngẫu Nhiên 10 phút trước