Vòng Quay Long Tộc

Play Center Play

Bạn còn 0 lượt quay.

Lượt Quay Gần Đây

Tên Phần thưởng Thời Gian
nhan016710 7000 Kim Cương 2 phút trước
huynhtrunghieu 1000 Kim Cương 6 phút trước
huynhtrunghieu 20 Kim Cương 6 phút trước
jafbjfafa 20 Kim Cương 9 phút trước
jafbjfafa 1000 Kim Cương 10 phút trước
huyakmm 250 Kim Cương 11 phút trước
huyakmm 7000 Kim Cương 12 phút trước
huyakmm 350 Kim Cương 11 phút trước
huyakmm 350 Kim Cương 11 phút trước
huyakmm 250 Kim Cương 12 phút trước
Phan Đạt 250 Kim Cương 16 phút trước
Phan Đạt 350 Kim Cương 16 phút trước
Hương Võ 3000 Kim Cương 18 phút trước
Hương Võ 3000 Kim Cương 18 phút trước
Hoàng đệp trai 1000 Kim Cương 21 phút trước